Plavání pro školy - informace

Máme k dispozici bazén o velikosti 25 x 12,5 metru, s hloubkou od 1,15 do 1,50 metru a s teplotou vody 27,5-28°C. Takový bazén je pro výuku plavání dětí ideální. Bazén lze dělit na 6 drah, a to jak na délku, tak i na šířku. Můžeme proto operativně reagovat na různou plaveckou úroveň jednotlivých tříd a plavat jak na šířku (12,5m), tak i na délku (25m).

Přímo u bazénu je k dispozici regenerační bazének (5,5x 2m) s vodou teplou 31,5°C, ve kterém se mohou děti ohřát, pohrát si a odpočinout si o krátké přestávce během výuky a na konci výuky.

Děti, které mají velký strach z vody, mohou úvodní lekce absolvovat s cvičitelkou v malém regeneračním bazénku (hloubka 80 cm), kde získají základní návyky a dovednosti.

Bazén je vybaven nejmodernější bazénovou technologií. Pro úpravu bazénové vody je použita úprava ozonem, který je mnohonásobně účinnějším dezinfekčním a oxidačním činidlem než chlor. Voda upravovaná ozonem je křišťálově čistá a dokonale ošetřená, je bez chlorového zápachu, bez patogenních mikroorganizmů nebo vedlejších produktů dezinfekčního procesu. Voda je tak zcela zdravotně nezávadná a neštípá děti do očí! Spotřeba chloračních přípravků se díky použití ozonu snižuje až o 85%!

Kapacita bazénu pro výuku je až 60 dětí. Na výuku plavání proto mohou přicestovat dvě třídy zároveň. Šetříte tak čas i finanční prostředky za dopravu.

Pro výuku máme k dispozici na každou lekci 4-5 plně kvalifikovaných cvičitelů s dlouholetými zkušenostmi a s plným zaujetím pro práci cvičitele plavání. V rezervě jsou vždy ještě další dva kvalifikované cvičitelé, kteří jsou připraveni zaskočit např. v případě nemoci.

Plavání není jen zdravou sportovní aktivitou, ale i životní nutností! My uděláme vše pro to, abychom Vaše žáky opravdu naučili plavat. Dle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy musí děti absolvovat v jednom školním roce celkem 20 plaveckých vyučovacích hodin. Málokde však tomu tak opravdu je, třídy se dělí na poloviny a děti tak plavou v jedné vyučovací hodině pouhých 20 minut. Za 20 minut se nedá mnoho naučit. U nás děti stráví ve vodě celých 20 vyučovacích hodin.

Je možné si objednat standardních 20 plaveckých lekcí po 45 minutách. Jsme připraveni Vám ale nabídnout (a doporučujeme Vám tuto variantu) i deset lekcí po 90 minutách. Jednak z důvodu úspory finančních prostředků (doprava) i času (na plavání cestujete za školní rok jen 10x). Druhým důvodem je i mnohem efektivnější způsob výuky. Tento způsob výuky se často praktikuje v plavecky vyspělých zemích (USA, Austrálie apod.) a je úspěšně používán i v řadě plaveckých škol v ČR (Znojmo, Přerov, Praha i jinde).

S námi je plavání hra. Proto pro děti budeme připravovat v každé lekci nejen odbornou plaveckou výuku, ale i soutěže a hry ve vodě.

S námi je plavání radost. Po každé lekci dostane každé dítě něco dobrého. Po ukončení celého plaveckého kurzu se každé dítě může těšit na dárky od Plavecké školy Rybka. Každému uděláme radost mokrým vysvědčením a malým dárkem.

Budeme potěšeni, pokud k nám budou rádi chodit i dohlížející učitelé. Příjemné pracovní prostředí proto připravíme i pro ně.