Provozní předpisy

Pokyny pro tréninky plavání plavecké školy Rybka

plavecký bazén, Sportareál Družstevní, Brno

Zaplacením plaveckých tréninků se zavazujete, že budete dodržovat tyto pokyny:

1. Plaveckého tréninku se smí zúčastnit pouze zdravé děti! U dětí s kožními problémy (ekzém apod.) si vyžádejte vyjádření dermatologa. Epileptické děti musí mít individuální dozor. Vždy platí zákaz vstupu na bazén pro osoby s infekčními chorobami bez ohledu na jejich věk.

2. Na bazén je zakázáno nosit skleněné předměty, jídlo, pití a žvýkačky. Svačiny si děti nechají až po plavání.

3. Každé dítě má mít sebou na plavání igelitovou tašku a v ní plavky, mýdlo, ručník. Plavecké čepičky jsou pro všechny děti povinné. Je velmi vhodné na čepici výrazně nadepsat  jméno dítěte.

4. Vstup do šaten je možný nejdříve 10 minut před zahájením kurzu. Zouvejte se u lavečky před vstupem do šaten. Vstup rodičů do šaten se řídí výhradně pokyny šatnářky, případně pokyny pracovníků PŠ Rybka.

5. V recepci bazénu předloží každý člen před vstupem do šaten průkazku vydanou Plaveckou školou RYBKA.

6. Chcete-li si zamykat skříňku, musíte mít minci 20 Kč do mincovního zámku na skříňce. Cenné věci sebou nenoste a nebo si je odložte do schránky před vstupem do šaten.

7. Rodiče mohou pomáhat dětem s převlékáním, návštěvou WC před započetím lekce případně sprchováním. Vstup rodičů k bazénu není dovolen.

8. Hygiena je součástí kulturní úrovně každého z nás. Od začátku si zvykněte na to, že do bazénu chodíme plavat, ne odmáčet pot a špínu. Z hygienického hlediska je nejvhodnější tento postup: nahé dítě si dojde na WC, umyje se mýdlem pod sprchou (zejména zadeček,nohy a ruce) pak si oblékne plavky a může jít na bazén.Také po použití WC během lekce je nutno se důkladně umýt.

9. Tašky s mýdlem a ručníkem si berte sebou na bazén - ve sprchách nic nenechávejte. Vstup na bazén je cca 5 minut před začátkem lekce. Na začátek lekce vyčkají děti na té straně bazénu, kde jsou lavečky. Na bazénu neběháme!

10. Při 1. tréninku, kdy se u nás dítě objeví, jej vyzkoušíme a zařadíme do družstva podle výkonnosti. Nezasahujete, prosím, do výuky - rozptyluje to děti i cvičitelky. Každý trénink zahrnuje nástup, prezenci, vlastní výuku, zpravidla krátké volno a ukončení lekce.

11. Po skončení tréninku si ve sprchách děti svléknou a vyždímají plavky, vysprchují se a jdou se do šaten utřít a osušit. V šatně jsou k dispozici vysoušeče vlasů.

12. Upozorňujeme, že po ukončení tréninku a odchodem dětí od bazénu prostoru do prostoru sprch a šaten za bezpečnost dětí neodpovídá Plavecká škola RYBKA, ale rodiče!

13. Oblečené děti si po sobě zkontrolují skříňku, zda nic nezapomněly a nechají jí otevřenou. Boty se obouvají až u lavečky při východu z šaten.

14. Uvědomte si, prosím, že ve všech prostorách musíte dodržovat Návštěvní řád Sportareálu Družstevní.